Atferdsanalyse


Atferdsanalytiske ord og begreper

En liten, forhåpentlig kortfattet og konsis (men jeg advarer, ikke alltid min sterke side :D) oversikt over sentrale ord og begreper innen atferdsanalysen. Oversikten er på ingen måte uttømmende, og vil i stor grad basere seg på notater og pensumlitteratur fra Bachelor i Læringspsykologi ved HiOA samt Masterprogrammet Læring i Komplekse Systemer samme sted. Jeg beklager manglende linjeskift innad i oppføringene. Er på utkikk etter funksjonell programvare som tillater dette.

Om du savner noe eller ikke finner det du leter etter – send meg en mail, eller kom tilbake en annen dag. Siden blir fortløpende oppdatert.

En aldri så liten disclaimer er på sin plass: Det kan ha gått fort i svingene til tider. Må innrømme at det hender rett som det er…. Så stusser du over definisjoner eller forklaringer; konferer med annen litteratur eller et orakel nær deg. Finner du regelrette feil, upresise opplysninger eller mangler setter jeg stor pris på tilbakemeldinger (jada, fra deg også Rasmi 😉 ). Enjoy!

 

Lyst til å bidra?
Jeg linker gjerne til siden din, eller du kan få publisere her. Send en mail til karoline@operant.no
Psst! Sjekk også ut andres ordbøker ved å ta en titt på Ordbøker under Ressurser.

 

 

 

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are 3 names in this directory beginning with the letter S.
Shaping
Når man sukksessivt tilnærmer seg en på forhånd definert atferd ved hjelp av differensiell forsterkning.

Straff (Punisher, stimulus)
En straff er en hendelse som følger, og reduserer/ svekker den fremtidige frekvensen/ intensiteten av en atferd. En straff omtales som positiv når en stimulus tilføres situasjonen, og negativ når den fremtidige atferden reduseres i frekvens eller svekkes i intensitet ved at en stimulus fjernes fra situasjonen (kontingent på atferden).

Straff (Punishment, prosedyre)
Straff er betegnelsen på prosedyren der en en straff tilføres (positiv straff) eller fjernes (negativ straff) kontingent på en atferd, med den konsekvens at atferden synker i frekvens eller intensiteten svekkes.