Aktivitetshjelpemidler


Aktivitetshjelpemidler kan bidra til livskvalitet og glede gjennom fartsfylte opplevelser, sosialt samvær, og mestringsfølelse. Tidligere har bare barn og unge under 26 år kunnet få hjelpemidler til trening og stimulering for å opprettholde og bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne. Fra 01.07.2014 kan også de over 26 år søke om å få aktivitetshjelpemidler (mot egenandel).

Se nærmere om søknadsprosessen her: http://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvordan+soke. Tjenester, og produkter du kan søke om finner du mer om her: http://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter

For inspirasjon og informasjon om hvilke muligheter som finnes, kan du jo ta en titt på denne videoen http://www.youtube.com/watch?v=Qqj6yr3xgPc , eller se nærmere på ulike aktivitetshjelpemidler på disse nettsidene: www.bardum.no, http://madeformovement.com/.

Se også Funkisparken (eget punkt)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *