Anvendt Atferdsanalyse


For å lære mer om anvendt atferdsanalyse anbefales følgende selvstudie-opplegg. Se også utdannelse.

 

 

Andre sider av mulig interesse:

  • http://www.sqab.org/tutorials.php.
    SQUAB står for Society for the Quantitative Analysis of Behavior. Her finner du foredrag i audio/ video format.
    Den innholdsmessige kvaliteten skal langt overgå den tekniske. (Takk til Jon Arne Farsethås for tips!)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *