Atferdssenteret


På atferdssenteret sine sider finner du informasjon, materiell og litteratur knyttet til forebygging og behandling av atferdsvansker.

Les mer her: http://www.atferdssenteret.no/

 

Dette er hva de skriver om seg selv:

"Atferdssenteret − Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS − er et datterselskap av Unirand AS, som igjen er heleid av Universitetet i Oslo. Senteret finansieres av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet / Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet / Helsedirektoratet og Kunnskapsdepartementet / Utdanningsdirektoratet. Senteret har rundt femti ansatte og ble etablert 1. juli 2003, etter først å ha blitt drevet som et prosjekt ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 1998−2002"

"Atferdssenteret bidrar til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer, deres familier og skoler får hjelp som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv i forhold til dagens kunnskapsnivå.

Senteret driver forskning, implementering, opplæring og videreutvikling av metoder knyttet til  forebygging og behandling av alvorlige atferdsvansker. Forskningsavdelingen utfører tiltaksforskning i forbindelse med evaluering og utvikling av metodene. I tillegg er forskningsavdelingen engasjert i forskning om utbredelse og utvikling av atferdsproblemer blant barn og unge (BONDS).

Atferdssenteret deltar i internasjonalt samarbeid. Senteret har nasjonalt nettverksansvar for forskere og miljøer som arbeider med forskning og kompetanseutvikling knyttet til atferdsvansker hos barn og unge. Atferdssenteret skal styrke forbindelsen mellom forskning og praksis"

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *