Behavioral Economics


Atferdsøkonomi

Tar utgangspunkt i biologisk og psykologisk forsk­ning, og bruker denne til å justere, utfylle og eventuelt endre antagelsene om økonomisk atferd.

Behavioral economics, på norsk atferdsøkonomi er en samling av forskjellige teorier og berører mange fagfelt. På sitt mest grunnleggende kan man se på atferdsøkonomi som et studie av beslutningstaking, - eller beslutningsteorier om du vil.

I næringslivet omtales for eksempel ofte atferdsøkonomi eller behavioral economics som "forbrukeratferd". Det handler om å forstå hvorfor folk gjør som de gjør, og tilrettelegge for hensiktsmessige valg. Akkurat dette med tilrettelegging står sentralt innen atferdsøkonomien, man kaller det gjerne "nudge",.

“A nudge is any aspect of the choice architecture that alters behavior in a predictable way without forbidding any options or significantly changing their economic incentives. A nudge must be cheap and easy to avoid” (Nudge, Thaler & Sunstein, 2009)

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *