Dagsplanstyring


Hva skjer nå? Strukturert kommunikasjon/ Dagsplans-styring

  • Grid player. Gratis. Bruker samme pictogrammer som i ASK pakken. Muligheter for å kommunisere ved å lage setninger (ved å velge pictogrammer eller kjente bilder) og få dem lest høyt. Mulighet for å velge ulike nivåer av kompleksitet. Fantastisk app. Anbefales på det sterkeste som et lavterskeltilbud til alle som har utfordringer med språk.
  • DayCape: Gratis. Dagsplanstyring. For dem som ikke er familiær med begrepet innebærer dette mulighet for å legge inn egne bilder av dagens aktiviteter med sikte på å kunne tilby visuell struktur. Flott app for såvel barn som voksne (slagpasienter, demens, eller rotekopper som undertegnede), enkeltindivider og skoleklasser eller familier. Bør være mulig å få inn pictogrammer også her; last ned pictogrambank (se eget punkt for pictogrammer) og last opp disse som bilder. Mulighet for foreldre/ lærere å sende oppgaver/ dagsplaner til appen. Med lyd for remindere.
  • Childrens countdown. Gratis. Visuell nedtelling. Klokken beveger seg fra grønn til rød, over et valgfritt bilde. -Av denne aktiviteten eller for neste aktivitet, avhengig av behov.

 

For flere relevante apper (tegn til tale, tegnordbok, sosiale historier, timere, counter/ tellere etc.) se Apper. Analog pictogrambank (for opplasting eller printing) finner du her (ASK pakken).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *