EIBI: Early Intensive Behavior Intervention


  • Norsk: TIOBA: Tidlig og Intensiv Behandling Basert på Atferdsanalyse.
  • Engelsk: EIBI: Early Intensive Behavior Intervention

Se TIOBA. Mer informasjon om EIBI/ TIOBA i norge finner du for eksempel på Glenne Autismesenter: http://www.glennesenter.no/tioba/ eller på STI (se eget punkt).

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *