Evidens


"When you assume, you make an ass of u and me".

Atferdsanalysen legger vitenskapelig metode til grunn for å utelukke at atferdsendringer er et resultat av tredjevariabler eller tilfeldigheter. Desto flere ganger man finner samme resultat ved samme fremgangsmåte, desto bedre generalitet sier vi funn har. Generalitet avhenger av data, - evidens.

 

En liten snutt om viktigheten av evidens finner du her (og under eksempler/ youtube-klipp): https://www.youtube.com/watch?v=2Gkiw7zpULo
Godbiten ble først oppdaget av Jon Arne Løkke, og er ærlig og redelig stjålet fra hans facebookoppdatering.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *