Forlag med atferdsanalytisk fokus


  • Oversettelser av Skinners bøker til norsk: www.krippendorf.no (Rasmi Krippendorf)
  • Heftene “Målrettet Miljøarbeid” kan bestilles her: http://www.grdforlag.no (Hans Horne & Bjarne Øyen)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *