Forsterkning


En forsterker er et stimuli som følger en atferd, og hvor atferden øker i fremtidig frekvens (eller intensitet) som en direkte konsekvens.

Forsterkning er prosedyren der man leverer en forsterker. Engelsk: Reinforcement / Reinforcer

 

Forsterkning vs. Belønning

Hva som utgjør en forsterker er individuelt og atferdsavhengig. Om noe fungerer som en forsterker kan ikke avgjøres før man har sett effekten av stimuliet på atferden det gjelder. Legg i så måte merke til at det er forskjell på forsterkning og belønning. Begge er merkelapper på stimuli vi forbinder med å ha gjort noe bra. Der en belønning kan være noe du liker godt, så trenger den ikke være det (ros i offentlighet er et godt eksempel, noen elsker det, for andre vil det fremstå som tortur). Forskjellen på en belønning og en forsterker er altså at forsterkeren alltid vil øke sannsynligheten for at du gjentar atferden. Merkelappen "forsterker" er sånn sett  ofte referert til som "historisk" fordi man må ha sett effekten på atferden for å avgjøre om definisjonen passer. Dette er kjernen i definisjonen på en forsterker. -Og desverre også kjernen til mange misforståelser knyttet til atferdsanalysen (se klippet om negativ forsterkning og positiv straff).

Om problematferd forekommer belønnes den sannsynligvis ikke... men den blir uten tvil forsterket.

Gode eksempler på forsterkning finner du her:

https://www.youtube.com/watch?v=rZi92OEbaqs

https://www.youtube.com/watch?v=rZi92OEbaqs

Og her: http://www.youtube.com/watch?v=qy_mIEnnlF4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=qy_mIEnnlF4&feature=youtu.be

Om negativ forsterkning vs positiv straff her:

http://www.youtube.com/watch?v=LhI5h5JZi-U

https://www.youtube.com/watch?v=LhI5h5JZi-U