Frambu


Frambu er en del av spesialisthelsetjenesten og har spesiell kompetanse på rundt 120 ulike sjeldne diagnoser/diagnosegrupper. Senteret utvikler, samler og sprer tverrfaglig kunnskap til personer med diagnose i alle aldre og livsfaser, og til pårørende og tjenesteytere rundt disse.

Frambu tilbyr blant annet

- informasjon om diagnosene vi jobber med
- kommunikasjon med våre fagpersoner
-
kurs for ulike målgrupper
- veiledningstjenester lokalt og regionalt
- forskning og utviklingsarbeid

 

Les mer om Frambu her: http://www.frambu.no/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *