Håndtellere


Registrering av målatferder, det vil si atferden vi (muligens) ønsker å endre, er viktig for å kunne se effekt av tiltak. Et viktig prinsipp innen atferdsanalysen er at tiltak som ikke virker skal avsluttes, -evt. justeres. Men, registreringen har flere funksjoner. Å basere tiltak på faktiske data fremfor "synsing" på tvers av ulike individer innad i en personalgruppe er viktig. Vi har ofte ulike definisjoner av atferder, derfor kan registrering også bidra til å vite at vi snakker om det samme. -Men det avhenger av at man gjør en grundig operasjonalisering (beskriver hva man skal registrere og ikke, rettere sagt hva som "teller" innenfor atferdsdefinisjonen vår og ikke).

Registreringer kan også være en viktig motivasjonsfaktor underveis, - for eksempel over egen vektnedgang, eller antall repetisjoner og vekter under treningsøkten. I en personalgruppe kan tilbakemeldingene på registreringene være en fin forsterker for faktisk å fortsette. Man ser at jobben man gjør, faktisk har en effekt. 🙂

Skjemaer er greie å bruke når man ikke har teknologiske hjelpemidler tilgjengelig gjennom dagen, eller om man er flere som er involvert i registreringen. For høyfrekvente atferder kan det allikevel være en ide å vurdere innkjøp av tellere, da det er lett å gå i surr når registreringen skal foregå i løpet av en hel dag som også er spekket av andre gjøremål.

Tellere, eller håndtellere, finner du blant annet på Clas Ohlson eller ved å gjøre et googlesøk på "tally count" (tilbud på nett varierer jo gjerne).

http://www.clasohlson.com/no/H%C3%A5ndteller/20-1681

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *