Hjelpemiddelsentralen


Kriteriet for å få godkjent søknad om offentlig finansierte hjelpemidler er varig (over 2 år) sykdom, skade eller lyte. Man kan søke om hjelpemidler til dagligliv og arbeidsliv. Videre må hjelpemiddelet være nødvendig og hensiktsmessig. NAV kjøper inn (og eier) hjelpemidlene og låner dem ut. Se www.hjelpemiddeldatabasen.no for mer informasjon over hvilke hjelpemidler som finnes tilgjengelig.

 

Folketrygdloven og "Forskrift om hjelpemiddelsentralens virksomhet og ansvar" er førende når det gjelder offentlig finansierte hjelpemidler. Hjelpemiddelsentralen sine nettsider er informative og fine, se nærmere på dem her: www.nav.no/hjelpemidler.

 

Ved Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus, som ligger på Økern, finnes en egen utprøvingsavdeling som har åpent hverdager mellom kl.10-15. Ingen forhåndsavtale nødvendig. (Med mindre man er mange, i så fall kan det lønne seg å booke tid på forhånd,: nav.hjelpemiddelsentral.oslo.og.akershus@nav.no).

Telefonnummeret til NAV Hjelpemiddelsentral sitt Servicesenter er 21 07 97 00.

 

Lese mer?  Se boken “Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse” av Nils Erik Ness, Tapir Akademiske Forlag, 2011.

 

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *