Hjelpemidler


Kriteriene for å få innvilget hjelpemidler via hjelpemiddelsentralen er at behovet er varig (mer enn to år) og innebærer en vesentlig redusert funksjonsevne. Mer om behovsavklaring, hjelpemidler, tilrettelegging og søknadsprosess kan du lese på Hjelpemiddelsentralen sine sider: http://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter

En oversikt over hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige på det norske markedet (via Hjelpemiddelsentralen) kan du finne i www.hjelpemiddeldatabasen.no

Nysgjerrig? Her er noen leverandører av ulike hjelpemidler:

  • www.abilia.no
  • www.madeformovement.com
  • www.bardum.no

NB: Alle produkter fra disse leverandørene leveres ikke nødvendigvis via hjelpemiddelsentralen, sjekk informasjon om rammeavtaler og hva som dekkes her: http://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Hjelpemidler/Rammeavtaler.383545.cms

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *