Kap. 4A


Lov om pasientrettigheter, kap. 4A var tidligere navnet på kapittelet som omhandler situasjoner der personer uten samtykkekompetanse motsetter seg behandling (bruk av tvang og makt). Dette temaet er nå behandlet i lovens kapittel 9.

Mer om lovens bestemmelser kan du lære her:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *