Kap. 9


Lov om pasientrettigheter, kap. 9 omhandler situasjoner der personer uten samtykkekompetanse motsetter seg behandling. (Tidligere kapittel 4A).

Mer om lovens bestemmelser kan du lære her:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *