Kapellveien Habiliteringssenter


"Kapellveien habiliteringssenter er et tjenestetilbud til barn og unge opp til 18 år med nevrologiske utviklingsforstyrrelser og deres familier".

"Senteret er underlagt Lov om Spesialisthelsetjenester, og har siden 1994 utført sine tjenester i nært samarbeid med Oslo universitetssykehus, seksjon for nevrohabilitering-barn, avdeling Ullevål. Kapellveien ble etablert i 1973 og ligger sentralt i Oslo, lokalisert i rolige omgivelser på Grefsen / Kjelsås".

"Kapellveien habiliteringssenter er en ideell virksomhet drevet av stiftelsen Nordre Aasen".

Les mer her: http://kapellveien.no/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *