Kartleggingsverktøy


Testbatteriet til BUP

Testbatteriet til BUP finner du grovsortert etter hovedtemaer her: http://www.r-bup.no/pages/tester-og-kartleggingsverktoy

 

Lese- og skrivevansker:

Statped

Se også eget punkt om lese- og skrivevansker.

 

Smertekartlegging hos utviklingshemmede.

Observasjonsskjemaer:

Konsulter medisinsk personell!

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *