Kognitiv Dissonans


Kognitiv dissonans handler om hvilken atferd vi er tilbøyelige til å utvise når "når tankene og verdiene våre ikke stemmer overens med det vi gjør", eller når det vi sier (inkl. selvsnakk) ikke stemmer overens med utvist atferd (et samsvar som de fleste har en lang læringshistorie knyttet til, "du skal ikke lyve"). Studiene ble utført av Festinger og Carlsmith ved Stanford University (California) på 50-tallet.

Psykologisk.no forteller mer om kognitiv dissonans her: http://psykologisk.no/2014/08/en-studie-av-kognitiv-dissonans/
Fra et atferdsanalytisk perspektiv har studiet absolutt noe for seg, vær allikevel obs på fortolkninger som inneholder sirkulære forklaringer og oppsummerende merkelapper.

Mer om studiet kan du få med deg i dette filmklippet: https://www.youtube.com/watch?v=korGK0yGIDo

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *