Kommunikasjon & hjelpemidler


Se eget punkt under Apper.

Ta også en titt på ASK, Dagsplanstyring, EIBI, Hjelpemiddelsentralen og spesifikt om hjelpemidler. Nordvoll skole og STI jobber bla. aktivt med kommunikasjonstrening, det gjør de også på Kapellveien. Ellers finner du Pictogrammer her, og en liten oversikt over potensielle råd og veiledningstjenester her. Informasjon om tegn til tale finner du her, og tegnordbok her.

Er du usikker på om kommunikasjonsvanskene kvalifiserer til en diagnose (ref. søknader på hjelpemidler), finner du diagnosemanualer her.

Står du fast, kan du prøve å kontakte meg via kontaktinformasjonen du finner her, -så kanskje jeg kan hjelpe, eller videreformidle henvendelsen til noen som er gode på akkurat det du er ute etter hjelp til.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *