Lese/ skrive vansker


Etterhvert som man gjenkjenner ordbilder (hvordan ordet ser ut på trykk), vil det være lettere å få flyt på lesingen. Det samme prinsippet gjelder når man skal lære seg bokstaver. Her er det øving som gjelder. Men hva gjør man når øvingen blir aversiv? En ide kan være å holde øktene korte, og heller gjenta dem ofte, man kan også prøve å bytte til en annen øvingsmodus. Ros eller selvbelønning er viktig uavhengig av om man er 5 eller 25. Det å ikke bite over for mye per økt, men heller sette små delmål og feire litt underveis er helt innafor! Nedenfor har jeg forsøkt å samle linker til ulike ressurser som kan være nyttige når man jobber med lese- og skrivevansker.

 

Høyfrekvente ord

Om man lærer seg ordbildene slipper man å lydere underveis. Dette er det samme som økt lesehastighet, og dreier seg om å eksponeres for bildet og lyden, eller selvsnakket (å si lyden til seg selv) mange nok ganger. Feedback på om det man sier er riktig er selvfølgelig også viktig.

 

 

Få opp tempoet!

 • Maler for papirformat:
  Å lage seg flashcards, evt SAFMEDS er alltid en god ide!
  Her finner du maler for flashcards i papirformat: http://www.class-templates.com/vocabulary-flash-cards.htm
 • SAFMEDS: Enda morsommere blir det om du grafer, sånn at du kan følge egen utvikling.
  SAFMEDS står for Say All Fast a Minute Every Day, Shuffled. Sjekk ut BehaviorBabes link med tutorial, og les mer om forskjellene mellom flashcards og SAFMEDS (funker som rakkern!) her: http://www.behaviorbabe.com/safmeds.htm.
 • Flascards+ er en app som gratis lar deg opprette flashcards til bruk på mobil, pc eller nettbrett.
  Pugg på bussen, do, eller når du har dødtid. Produserer grafer over fremgangen din!

 

Annet

 • Statped
  Mer om utredning av lese- og skrivevansker i skolen kan du lese på Statped (tidl. Bredtvet Kompetansesenter) sine sider:
  http://www.statped.no/Tema/Sprak/Dysleksi/
  Statpeds anbefalte verktøy i utredningen finner du her: http://www.statped.no/Tema/Sprak/Kartlegging-og-utredning/Kartlegging-av-Dysleksi/
  Andre ressurser og ordbøker knyttet til språk og talevansker finner du her: http://www.statped.no/Tema/Sprak/
 • Lesesenteret: Anbefales!
  Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking er både en del av Universitetet i Stavanger (UiS) og et nasjonalt senter under Utdanningsdirektoratet. På www.lesesenteret.no har man samlet forskning, informasjon om lese- og skrivevansker, vurderinger og prøver, bøker, hefter og filmer på ett sted. Her kan du også velge alderstrinn (barnehage, grunnskole og videregående) og finne tilpassede læringsressurser.
 • IntoWords (Statped)
  IntoWords er en app som kan lese opp tekst og gi ordforslag og skrivehjelp. Det er også funksjoner som lar deg ta bilder av tekst og gjøre en tekstgjenkjenning slik at den kan leses høyt med talesyntese. Les mer her: http://www.statped.no/Tema/Sprak/Publikasjoner/IntoWords/
 • Dysleksiforbundet
  www.dysleksiforbundet.no har en egen oversikt over hjelpemidler på denne siden: http://www.dysleksiforbundet.no/no/rettigheter+rad/hjelpemidler/
 • Hjelpemiddelsentralen
  For å lese mer om hvem som kan få statlig finansierte hjelpemidler, hvilke som er tilgjengelige og hvordan man søker, se eget punkt om Hjelpemiddelsentralen.

 

Mer om leseopplæring i et atferdsanalytisk perspektiv finner bla. du i Dag Gladmann Sørheim sin eminente masteroppgave: http://oda.hio.no/jspui/bitstream/10642/1563/2/soerheim_malks_2013.pdf

Se også Pictogrammer, Charts, Standard Celeration Charts, Gamification, Kartleggingsverktøy, Opplæringsloven, STI, Freebies

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *