Milgrams Lydighetsstudie


Milgram Obedience Study

Eksperimentene i seg selv er uproblematiske i atferdsanalytiske øyne, de måler det de måler og de er nyttige å kjenne til ettersom de hyppig refereres til i ulike sammenhenger. Vær allikevel obs på at fortolkningen av eksperimentene ofte har et sosialpsykologisk preg, som ikke nødvendigvis vil strekke til i et atferdsanalytisk paradigme. Det sentrale her vil alltid være atferd i lys av dennes kontingenser (foranledninger og konsekvenser).

Kortversjon:

www.youtube.com/watch?v=yr5cjyokVUs&feature=youtu.be

http://youtu.be/yr5cjyokVUs

Langversjonen:

www.youtube.com/watch?v=eTX42lVDwA4&feature=youtu.be

http://youtu.be/eTX42lVDwA4

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *