NAFO: Norsk Atferdsanalytisk Forening


Norsk Atferdsanalytisk forening ble stiftet i 1973, og har i følge egne nettsider ca 800 medlemmer. Nafo utgir de to tidsskriftene “Norsk tidsskrift for atferdsanlayse” (NTA) og “European Journal of Behavior Analysis” (EJOBA).

NAFO Seminaret

Årlig arrangeres også et eget NAFO seminar i slutten av april eller begynnelsen av mai. Fagstoff og likesinnede. Virkelig verdt å få med seg! Oversikt over forelesere, samt lysarkene fra NAFO-seminaret 2015 finner du her: http://www.atferd.no/programtabell.aspx?IdDocument=533

Mer om Nafo, tidsskrifter og konferanse(r) kan du lese her: http://atferd.no/

 

Oslo og Akershus studentlag av Nafo

Bedre kjent som “studentlaget”, består av ivrige ildsjeler som har lagt seg i selen for å skape et fellesskap på tvers av studieår og -linjer. Her forenes bachelorstudenter, masterstudenter og doktorgradsstipendiater, vernepleiere, atferdstudenter, psykologer og hvem vet ikke hva. Hyggelig er det uansett!

Studentlaget arrangerer regelmessige quiz’er og fagdager. Meld deg på facebook-gruppen for å holde deg oppdatert https://www.facebook.com/groups/557242157632674/?ref=ts&fref=ts. Sjekk også ut: http://www.oslostud.atferd.no/

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *