NAKU: Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemming


NAKU står for Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemming: http://naku.no

"Kompetansemiljøets hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for utviklingshemmede, og hovedmålgruppen er kommunalt ansatte. Kompetansemiljøet skal bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av erfaringer i andre kommuner og av tilgang på forskning og fagutvikling ved høgskoler og universitet".

 

NAKU har blant annet en flott læringsportal der du kan lære mer om Pasient og brukerrettighetsloven kap. 4A og Helseoppfølging av personer med utviklingshemming. Ta en titt her: http://naku.no/portal/helse

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *