Nordre Aasen Bo- og Habiliteringssenter


Habiliteringssenter

"Nordre Aasen habiliteringssenter er en spesialisthelsetjeneste for barn og unge mellom 0-18 år. Senteret samarbeider med Oslo universitetssykehus, avdeling Ullevål. Vi er til for at du og ditt barn skal få best mulig hjelp. Vi tilbyr bistand på områdene; Kommunikasjon - Spiseernæring - Fysisk motorisk trening - Sitteklinikk - Tilpasning av tekniske hjelpemidler".

Bo- og avlastningssenter

"Boligene gir et helhetlig bo- og omsorgstilbud til barn og unge med store sammensatte funksjonsvansker. Hovedmålgruppen er barn, unge og voksne med spesielle behov, medisinsk eller adferdsmessig. Vi samarbeider nært med foreldre og foresatte, og bestreber oss på å tilrettelegge et godt omsorgstilbud for barnet".

 

Les mer om Nordre Aasen her: http://nordreaasen.no/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *