Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA)


"NTA er et vitenskapelig nivå 1 tidsskrift som gis ut av Norsk atferdsanalytisk forening (Nafo). I tidsskriftet som så dagens lys allerede i 1974, den gang under navnet “Diskriminanten”, publiseres i hovedsak artikler fra det norske atferdsanalytiske miljøet.”

http://www.nta.atferd.no/

Se også tidsskrifter

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *