PITH


​"PITH er et tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i alderen 0-6 år og deres foreldre i helseregion sør-øst. PITH er organisert under Seksjon for nevrohabilitering - barn ved Oslo Universitetssykehus HF. Tilbudet er ikke diagnosespesifikt, men mange av barna som kommer har diagnoser som cerebral parese, epilepsi eller ulike nevrologiske syndromer".

Les mer her: http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/nevrohabilitering-barn_/vart-tjenestetilbud_/Sider/PITH.aspx

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *