Precision Teaching


Precision teaching, eller programmed instruction om du vil (PT er vel strengt tatt basert på PI), dreier seg om å oppnå "flyt" ved å bryte stoffet ned i overkommelige bolker, repetere (og repetere og repetere) med stadige tilbakemeldinger på hvordan man ligger an (her kommer grafing inn i bildet).. Men altså, hvorfor finne opp krutte på nytt?

Her kan du lese mer om hva precision teaching går ut på: https://en.wikipedia.org/wiki/Precision_teaching.

Teknologiske hjelpemidler:

  • Chartlytics: www.chartlytics.com
  • Flascards+: App. Gir deg også muligheter til å jobbe på nett. Begge alternativer har precision teaching som en del av oppsettet.

Manuelle hjelpemidler:

Noen ganger går det rett og slett kjappere å ha flashcards i lomma, eller gjøre ting manuelt. Ressurser til det finner du her:

 

Psst! Lære Atferdsanalytiske grunnbegreper med Precision Teaching sa du?

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *