Råd og veiledningstjenester


Dette er ingen utfyllende liste. Har du innspill på andre gode råd og veiledningstjenester hører jeg gjerne fra deg!

 • Familienettet.no
  Familienettet.no er et nettsted for foreldre. De har mye stoff om familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, enten funksjonsvansker, funksjonshemming, psykiske vansker eller kronisk sykdom. Familienettet gir også generell foreldreveiledning, basert på Program for foreldreveiledning. Nettsiden har som målsetning å gjøre det enklere å finne og ta i bruk informasjon, uavhengig av hvor i landet man bor og når man måtte ha behov for informasjonen. Se mer her: http://www.familienettet.no/
 • "Hva med oss?"
  Samlivskurs i regi av Bufetat for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, fysiske eller psykiske vansker eller varig sykdom. http://www.bufetat.no/hvamedoss/
 • Kapellveien
  Kapellveien habiliteringssenter tilbyr ulike kurs til foreldre og samarbeidspartnere. Det vil også være anledning for andre interesserte å melde seg på. Informasjon om innhold i kursene er beskrevet under hvert enkelt kurs.
  Kursoversikt finner du her: http://kapellveien.no/Default.asp?Cat=4

Se også PITH, Frambu, Kapellveien, Nordre Aasen, STI og ulike relevante interesseforeninger.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *