Registreringer


Registrering av målatferder, det vil si atferden vi (muligens) ønsker å endre, er viktig for å kunne se effekt av tiltak. Et viktig prinsipp innen atferdsanalysen er at tiltak som ikke virker skal avsluttes, -evt. justeres. Men, registreringen har flere funksjoner. Å basere tiltak på faktiske data fremfor "synsing" på tvers av ulike individer innad i en personalgruppe er viktig. Vi har ofte ulike definisjoner av atferder, derfor kan registrering også bidra til å vite at vi snakker om det samme. -Men det avhenger av at man gjør en grundig operasjonalisering (beskriver hva man skal registrere og ikke, rettere sagt hva som "teller" innenfor atferdsdefinisjonen vår og ikke). For å illustrere: Hva innebærer det å "ha drukket godt"? Når man har drukket ett glass vann? Når det er tomt? Er det et lite plastglass eller et halvlitersglass? Teller det om det står igjen noen slurker? Teller kaffe? Hvor mye er en slurk? Her finnes ingen fasit. Kun gode og mindre gode operasjonaliseringer. En god operasjonalisering er lett forståelig, og levner liten tvil. Dobbeltsjekk gjerne med noen andre om dere sitter igjen med samme oppfattelse av hva som er innenfor og ikke etter at de har lest operasjonaliseringen, -og før du starter.

Registreringer kan også være en viktig motivasjonsfaktor underveis, - for eksempel over egen vektnedgang, eller antall repetisjoner og vekter under treningsøkten. I en personalgruppe kan tilbakemeldingene på registreringene være en fin forsterker for å fortsette. Man ser at registreringene faktisk blir brukt og at jobben man gjør, faktisk (forhåpentligvis) har en effekt. 🙂 Om effekten uteblir bør tiltaket avsluttes eller i det minste evalueres (Bruker man effektive forsterkere? Vet alle hva de skal gjøre? Gjør de det?).

Husk også at du bør ha en baseline for å kunne si noe om effekten av tiltaket ditt.
(Baseline er registreringer gjort før tiltak settes i verk, og brukes dersom det er etisk forsvarlig. Selvskading kan være et eksempel på atferd det ikke nødvendigvis vil være etisk forsvarlig å prioritere opptak av baseline).

 

Skjema for registrering av ulike målatferder

Ferdige skjema for registrering av en haug ulike atferder, (gjennom dagen, på tvers av dager, ulike responsklasser osv osv) kan du finne her: https://sites.google.com/a/ghaea.org/challenging-behavior-team/data-collection-resources-1

Takk til Karina Louise Andersen for tips :). Skjemaer er greie å bruke når man ikke har teknologiske hjelpemidler tilgjengelig gjennom dagen, eller om man er flere som er involvert i registreringen. For høyfrekvente atferder kan det allikevel være en ide å vurdere innkjøp av tellere (se feks denne fra Clas Ohlson), da det er lett å gå i surr når registreringen skal foregå i løpet av en hel dag som også er spekket av andre gjøremål.

 

Timer/ tracker apper

 Tracking:

  • D.A.T.A: Gratis. Muligheter for å registrere både målatferdens varighet og frekvens.
  • Behavior Tracker Pro: Koster penger, men har fått skryt.
  • SCOA: Student/ Classroom Observation and Analysis Koster 21 kr. Men skal være verdt å sjekke ut i følge dem som holder til i klasserommene.

 Timer- & intervallapper:

  • Timelist: Gratis. Kan velge om du vil at appen skal si fra når du er ferdig, eller bare vibrere. Mulighet til å sette antall runder (jobbeøkt+pause), og selvfølgelig lengde på både jobbeøkter og pausene i mellom. Har også mulighet for å velge musikk i appen…
  • Time assistant: Gratis og skal funke fint.
  • Time timer: Denne appen er helt super, og anbefales virkelig, ved behov for litt ekstra forutsigbarhet og struktur i hverdagen. Du setter opp ulike timere for individuelle aktiviteter, og ser ved hjelp av skravert tid, markert i ulike farger i klokken, hvor lenge det er igjen av pågående aktivitet, hva neste er, og hvor lenge denne skal vare. Appen koster NOK29,- i appstore.

 

Standard Celeration Charts

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *