SOR: Samordningsrådet


Stiftelsen ble etablert i 1951, og jobber for at "alle mennesker med utviklingshemning skal sikres mulighet til utvikling på egne premisser og ha et aktivt liv i fellesskap med andre". Dette skjer gjennom informasjons- og kompetanseformidling, fagutvikling og sosialpolitiske innspill gjennom samarbeid med enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, offentlige etater, fagmiljø og utdanningsinstitusjoner. (Teksten her er et resultat av vill og hemningsløs cut'n paste fra SOR's egne nettsider).

SOR arrangerer blant annet kurs og konferanser. En oversikt over disse finner du her: http://www.samordningsradet.no/kursogkonferanser2.cfm?pArticleId=22742&pArticleCollec

Nettsiden inneholder også e-læringsressurser og annen nyttig informasjon. Ta en titt!

http://www.samordningsradet.no

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *