SPISS


Hos SPISS finner du både atferdsanalytikere og spesialpedagoger. De tilbyr kurs og opplæring/ veiledning tilknyttet autismespektertilstander og holder til i Oslo, men er mobile og stiller der du eventuelt måtte ha behov.Da SPISS er en privat tilbyder, er ingen henvisning nødvendig.
De betjener pårørende, personer med egen (mistenkt eller stadfestet) diagnose, barnehager, skoler, omsorgsboliger, PPT, BUP, habiliteringstjenester og alle andre som måtte ønske hjelp uavhengig av om det er snakk om barn, ungdom eller voksne (med autismespektertilstander). Ta en titt på nettsiden deres her:

http://www.yourvismawebsite.com/fjaran-granums-spisskompetanse-service/startside

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *