Tidsskrifter


 

For å søke i andre tidsskrifter kan www.helsebiblioteket.no og denne siden til APA anbefales: http://apa.org/pubs/databases/index.aspx

Databasene du har tilgang på som HiOA student finner du her: http://www.hioa.no/LSB/Databaser. http://scholar.google.no/ skal heller ikke undervurderes.

Mulighet til å søke i Bibsys (bibliotekenes base) finner du her: http://ask.bibsys.no/ask/action/stdsearch

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *