Zimbardo, Philip George


Zimbardo (1933-) er kanskje først og fremst kjent for sine "Stanford Prison Experiments". Eksperimentene i seg selv er uproblematiske i atferdsanalytiske øyne, de måler det de måler og de er nyttige å kjenne til ettersom de hyppig refereres til i ulike sammenhenger. Vær allikevel obs på at fortolkningen av eksperimentene ofte har et sosialpsykologisk preg, som ikke nødvendigvis vil strekke til i et atferdsanalytisk paradigme. Det sentrale her vil alltid være atferd i lys av dennes kontingenser (foranledninger og konsekvenser).

 

Stanford Prison Experiments:

www.youtube.com/watch?v=RpDVFp3FM_4&feature=youtu.be

http://youtu.be/RpDVFp3FM_4

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *